Del 2 "Our land our Right"

Hej!

De senaste månaderna har vi tillsammans med MMUKADO Farmers Association (MMUKADO) och Malindi Rights Forum (MRF) skrivit en projektplan inför vårt nästa gemensamma andra projekt med namnet "Our Land Our Right, part 2". Under planeringens gång har det blivit en del digitala möten, som har funkat förvånansvärt bra! Tillsammans har vi kommit fram till att projektet ska bestå utav följande fyra aktiviteter.

 • Två representanter ska resa till Nairobi för att besöka Ministry of Land (1)
  National Land Commission (NLC) som bl.a. har som uppdrag att utreda kränkningar avseende markfrågor genomförde år 2006 en utredning i det område där MMUKADOs medlemmar är bosatta (där marken hyrs av ett saltföretag kallat Al -Sherman Ltd). NLCs utredning resulterade i en rekommendation om att den mark som Al -Sherman Ltd idag hyr bör återkallas och att marken ska fördelas tillbaka till lokalbefolkningen. Detta har inte hänt och MMUKADOs medlemmar lever fortsatt under osäkra förhållanden då de inte äger rätten till den mark de sedan lång tid tillbaka bott på. Således ska två representanter åka till Nairobi och påminna ansvariga på Ministry of Land om de förhållandena som fortsatt råder i området.
 • Två representanter ska delta i domstolsprocesser (2)
  Det finns ett pågående mål i domstol då Kenya Forest Service, som bl.a. arbetar med hållbar förvaltning och bevarande av skogsresurser, har stämt ett annat saltföretag verksamt i området kallat Munyu Salt. Orsaken till stämningen är att Munyu Salt under en cirka två veckors period i augusti 2020 förstörde 40 tunnland mangroveskog och försökte jaga bort lokalbefolkning för att påbörja utvinningen av salt. Saltföretaget initierade dessa aktiviteter trots att de i själva verket inte hade de tillstånd som krävs från regeringen för att påbörja saltutvinning och därutöver, på grund av obetalda lån, inte heller är den rättmätiga ägaren till marken. Således ska två representanter besöka advokaten i målet och Kenya Forest Service för att säkerställa att de har all information, bilder med mera som MMUKADO har tillgång till. Därutöver ska två representanter delta i en domstolsförhandling.
 • MMUKADOs styrelse ska delta i utbildning (3)
  En dags utbildning för styrelsemedlemmarna i MMUKADO. Tanken är att styrelsen ska få en uppfräschning av den kunskap de tog del av på den utbildning som gavs under vårt tidigare gemensamma projekt. Medlemmarna ska bl.a. få kunskap om de lagar de berörs av, vilka rättigheter de har i relation till lagarna och hur de kan organisera sig för att kräva sina rättigheter. De kommer även att diskutera resultatet från aktivitet 1 och 2 (se ovan).
 • Tre awareness forums (4)
  
Styrelsen i MUUKADO ska hålla i tre stycken "awareness forums" på tre olika platser på landsbygden. Tanken är att styrelsen under dessa träffar ska informera och uppdatera deltagarna om de tidigare delarna av projektet (1-2) samt sprida kunskap de fått under sin utbildning och tillsammans diskutera en väg framåt.
Vi hörs snart igen!

//Celina och Agnes