En uppdatering från Kenya!

I september mottog vi en uppdatering från Kenya. Peter Komora (projektsamordnare för Malindi Rights Forum) mailade oss och rapporterade om att ett saltföretag, MUNYU INDUSTRIES (MUNYU), har anlänt till området utan tillstånd från myndigheterna. MUNYU hyrde år 1984 mark omfattande 779,5 hektar. Sedan dess har marken inte använts för extrahering av salt.

Under år 2016 organiserade National Land Commission (NLC) en granskning av företaget MUNYU. Under 2018 släppte NLC en rapport där det bland annat framgick att företaget illegalt hade tillhandahållit marken och att de därefter inte har använt den för extrahering av salt. Företaget hade vidare tagit lån som de inte kunnat återbetala varför marken hölls av Kenya Deposit Insurance Corporation.

Mellan den 3 och 16 augusti 2020 började företaget skövla mangroveskog i syfte att förbereda för saltframställning, och hann förstöra 40 tunnland skog.

2png

Bild tagen av MRF efter skövlingen av mangroveskog.

Den 17 augusti 2020 mobiliserade Malindi Rights Forum (MRF) sina medlemmar och engagerade Ministry of County Assembly - Adu Ward, National Environment Management Authority (NEMA) och The department of physical planning i Kilifi som konfirmerade att företaget inte hade tillhandahållit varken godkännande eller licenser för att påbörja sitt arbete i området.

Den 18 augusti 2020 tog MRF kontakt med pressen som rapporterade om händelsen. MRF skrev brev till NEMA, NLC, Kenya Forest Service (KFS) och FISHERIES och efterfrågade ett påförande av böter samt att företaget skulle återställa skadan de orsakat.

Den 20 augusti 2020 besökte Kenyanska Nationalförsamlingen platsen och träffade föreningens medlemmar. Även KFS besökte platsen och rekommenderade att en utvärdering av skadekostnaderna skulle genomföras.

Den 21 augusti arresterade polisen MUNYU och ställde företaget inför rätta. Företaget friades i första instans. Malindi Rights Forum (MRF) har fortsatt att engagera personer i området och har varit i kontakt med såväl The county assembly som Action Aid Kenya. MRF har även anlitat en advokat.

Fortsättning följer!

//Agnes

Publicerat 10 okt. 2020