Föreningen just nu

Sedan senast har flera roliga saker hänt i föreningen! Pilotprojekt blev lyckat och vi har nu beviljats medlemskap i ForumCiv. ForumCiv är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som syftar till att arbeta för mänskliga rättigheter och att möjliggöra ett folkligt deltagande världen över.

ForumCiv har ett antal kriterier som behöver vara uppfyllda för att en förening ska beviljas medlemskap. Det ska röra sig om en svensk ideell förening eller stiftelse som ställer sig bakom och stödjer ForumCivs antagna stadgar och idéprogram. Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd, ställa upp på alla människors lika värde och alla medlemmar ska ha möjlighet att påverka. Vidare måste föreningen ha existerat i minst ett år och ha haft ett årsmöte där årets verksamhet redovisats och styrelsen beviljats ansvarsfrihet.

Medlemskapet innebär en fantastisk möjlighet då det bland annat ger Space for People tillgång till ett nätverk av organisationer för samverkan och erfarenhetsutbyte. ForumCiv tillhandahåller även utbildningar för kapacitetsutveckling samt en möjlighet att ansöka om projektstöd vid kommande projekt.

Under augusti gick samtliga styrelsemedlemmar en grundläggande kurs om ForumCiv. Under kursen gavs mycket matnyttig information gällande bland annat utvecklingssamarbetes koppling till det civila samhället och rättighetsbaserat arbete.

För tillfället är styrelsen sysselsatta med planering inför en förstudie samt administrativt arbete inför årsslutet, så som upprättande av verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning. Föreningsarbetet har med anledning av rådande pandemi genomförts digitalt.

2png

Styrelsemöte via skype.


Vi ser fram emot 2021 och fortsatt arbete med föreningen!

//Agnes