Föreningens arbete under 2021

Hej! 

Året 2021 har fortsatt präglats av den globala coronapandemin, vilket även har påverkat föreningens arbete. Bland annat fick det planerade medlemseventet under våren skjutas fram till hösten med hopp om att restriktionerna skulle lätta efter sommaren och samtliga möten har fått genomföras digitalt. Tre större saker är värda att nämna under året som gått. Space for people (SFP) blev berättigade att ansökan om projektmedel via ForumCiv i april, ett medlemsevent hölls i november där flera nya medlemmar värvades och planering av ett nytt projekt initierades under hösten med våra samarbetspartners i Kenya.

Under våren fick SFP bekräftelse från ForumCiv att föreningen hade klarat den finansiella granskningen och var berättigade till att söka projektmedel via dem. Beskedet kom samtidigt som ansökningsperioden för att ansöka om förstudie låg öppen och trots att endast fyra dagar återstod beslöt föreningen i samråd med samarbetspartners i Kenya att göra ett försök. Tillsammans med samarbetsorganisationerna gjordes en sammanställning av dokument, projektplan och budget. I juni fick föreningen besked om avslag på sin ansökan till ForumCiv. Beslutet baserades på tre punkter. SFP hade inte tillräckligt tydliggjort i ansökan hur de skulle genomföra förstudien digitalt om det på grund av den pågående pandemin inte skulle vara möjligt att resa till Kenya. Vidare ansåg ForumCiv att föreningen fortsatt är ny och liten och att det saknas en finansiell styrka både ekonomiskt och gällande medlemsantal. Den sista punkten gällde att SFP inte hade tydliggjort underifrånperspektivet och missat att i ansökan beskriva hur delaktiga samarbetsorganisationerna i Kenya hade varit i planeringen av förstudien.

I november höll en del av styrelsen ett medlemsevent i Stockholm för att informera om föreningens arbete och värva nya medlemmar. På eventet serverades det samosas och dawas. Ett infoblad med information om föreningens tidigare arbete samt vad som planeras i framtiden delades ut till samtliga gäster och under eventets gång fördes många intressanta diskussioner. En utav de personer som deltog på medlemseventet uttryckte ett intresse för att engagera sig mer i föreningen. Eventet var mycket lyckat och totalt fick föreningen genom eventet cirka 20 nya medlemmar.

Under hösten beslutade föreningen att tillsammans med samarbetspartners i Kenya genomföra ett nytt projekt. Projektet blir även en test för organisationerna att ha digitala möten då SFP inte kommer kunna närvara fysiskt i planeringsmöten eller delta under aktiviteterna. Projektet kommer att finansieras genom årliga medlemsavgifter och enstaka donationer.

//Karin