Första tiden i Kenya

Första tiden i Kenya

I mitten på november 2019 landade vi, jag Celina och Gabriel, i ett regnigt Kenya med förhoppningen att vi under de månader vi är här ska hinna initiera och i bästa fall genomföra ett pilot projekt med en kenyansk ideell organisation. Vad vi på Space for People visste sedan tidigare var att vi ville arbeta med tillgång till och hållbart användande av naturresurser. Vi ville också jobba med socialt kapital och att stärka sociala nätvärk genom skapandet av mötesplatser. Tanken med mötesplatserna är att skapa platser där människor kan träffas och exempelvis dela kunskap och information samt organisera sig. Vi ville att mötesplatserna skulle främja jämlikt deltagande. Efter att ha haft kontakt med flertalet ideella organisationer och personer med kännedom om ideella föreningar verksamma i Kenya hittade vi paraplyorganisationen Malindi Rights Forum och en av deras medlemsorganisationer kallad MMUKADO Farmers Association.

MMUKADO Farmers Association är verksamma i Marereni som ligger norr om Malindi längs med Kenyas kust. MMUKADO Farmers Association arbetar i ett område där saltutvinningsföretag är verksamma. Kortfattat arbetar organisationen med de miljö- och socioekonomiska konsekvenserna saltutvinningen fått i området. Konsekvenser är exempelvis att lokalbefolkningen tvingats flytta från sitt land, avskogning av mangroveskog, förlust av biologisk mångfald och att såväl grund som ytvatten har blivit salt. Bilden ovan visar ett av sex verksamma företag som utvinner salt längs med kusten norr om Malindi. Förhoppningen är att vi tillsammans med MMUKADO Farmers association ska kunna genomföra ett pilot projekt baserat på vad de tycker att de som organisation och deras medlemmar är i behov av.

b262e31e-3ff1-4b17-86d9-a91957435999jpeg
Möte mellan Space for People (Celina och Karin), Malindi Rights Forum (Peter) och MMUKADO farmers association (Harrisson).


da702b0f-417f-4e0e-beb6-077e4f9e952bjpeg
Efter regn kommer otrolig grönska !

Nu ska vi återgå till den spännande projektplaneringen med MMUKADO Farmers Association.

På återseende!

// Celina