Projektet "Our Land Our Right"

En lite (eller ganska mycket) försenad uppdatering från oss! I och med den pandemi vi plötsligt hamnade i kom även föreningens arbete att sättas ur spel. Nu är vi tillbaka och vill inleda med att uppdatera er om hur genomförandet av projektet "Our Land Our Right" gick till.

I februari 2020 genomförde vi de två planerade aktiviteterna med MMUKADO Farmers Association (MMUKADO). En paraplyorganisation kallad Malindi Rights Forum, där MMUKADO är medlemmar, stöttade MMUKADO i projektplaneringen och bistod även med föreläsare till den första aktiviteten trainings.  

 De planerade aktiviteterna har vi berättat om i ett tidigare blogginlägg. Så hur gick genomförandet?


Den första aktiviteten bestod av två dagars trainings (se beskrivning under fliken "begreppsbeskrivning" på hemsidan") där styrelsen i MMUKADO fick information om om de lagar de berörs av, vilka rättigheter de har i relation till lagarna och hur de kan organisera sig för att kräva sina rättigheter. De tre föreläsare som höll i aktiviteten var från MRF och hade expertis inom olika områden i form av landrätt, miljörättvisa och projektplanering. Tanken med aktiviteten trainings var att styrelsen i MMUKADO skulle få information som de senare skulle sprida vidare under den andra aktiviteten awareness forums. MMUKADO upplevde att den information de fick under den första aktiviteten var tillräcklig för att kunna genomföra den andra aktiviteten awareness forums men de hade velat ha mer tid för att kunna gå djupare in på den kenyanska konstitutionen och då lära sig mer om rätten till land men även specifikt om frågor som rör miljön. MRF menade även att de hade velat ha mer tid för fler grupparbeten och mer diskussion. MMUKADO och MRF hade även en del andra synpunkter på lokalen och menade bland annat att de skulle vilja ha en lokal som hade toaletter i direkt anslutning och att lokalen skulle varit belägen längre ifrån deltagarnas hem då vissa blev störda av familjemedlemmar och vissa deltagare behövde utföra arbete i hemmet på lunchen.

2jpg
Trainings i Tarbanacle Church, Marereni.

Den andra aktiviteten bestod av tre awareness forums där styrelsen i  MMUKADO höll i tre olika informationsmöten på tre olika platser på landsbygden. Under dessa möten spred styrelsen i MMUKADO den information de fått under sin första aktivitet trainings och de hann även till viss del prata med deltagarna om hur de tillsammans skulle kartlägga en väg framåt. MMUKADO bestämde att de ville börja informera samhällen på landsbygden om de forum som skulle hållas tre dagar innan. MMUKADO bedömde tre dagars varsel vara lagom för att de inbjudna skulle ha informationen färsk i minnet. MMUKADO använde sig av motorcyklar för att ta sig till platser på landsbygden och sprida information om de forum som skulle hållas.

3jpg
Awareness forum i Msumarini, Marereni.

Under forumen pratade MMUKADO med deltagarna om bland annat deras mänskliga rättigheter, mark- och miljölagar och strategier för lobbyverksamhet. Varje forum varade i cirka två timmar. Deltagare uppmanades komma med egna synpunker och deltagarna framförde bland annat att de var oroade över att saltextraheringen skulle påverka kvaliteten på grundvattnet. De var även oroade över att saltföretagen skulle blockera de vägar som fiskare använder för att komma ner till havet. Vidare undrade deltagarna hur de skulle kunna dra nytta av framtida projekt samt hur människor utan tillgång till land skulle ha nytta av framtida projekt. Deltagarna ställde även en del frågor bland annat om huruvida de behöver tillstånd från polisen för att mötas och diskutera sit situation då de behöver intyg för att demonstrera. Slutligen diskuterade deltagarna potentiella vägar framåt och att de vill organisera fler forum för att dela strategier för att få sitt land tillbaka. MMUKADO och MRF hade även en del andra synpunkter på platserna där aktiviteterna hölls och menade att det var bra att awareness forums hölls nära deltagarnas hem på landsbygden för att möjliggöra en högre närvaro samtidigt som de hade önskat att platserna erbjöd bättre skydd mot sol och eventuellt regn. Ett förslag var att det i framtiden skulle vara bra att uppföra tält på platserna för forumen. MMUKADO informerade även om att deltagare hade önskat att ännu
fler fått information om forumen.


4jpg
Awareness forum i Muyu Wa Kae, Marereni.

Vi tar med oss alla erfarenheter och synpunkter in i nästa projekt!

//Celina

Publicerat 5 apr. 2020